Free Copy From This Blog -all Object-

کپی برداری از عکسها و مطلاب آزاد است
بر روی عکسها کلیک کنید تا در اندازه واقعی ببینید

Saturday, May 3, 2008

ما عشق را از بهشت به زمين آورده‌ايم

چيزي كه آدمي را در بسترش ميخكوب مي‌كند، وحشت يك خواب نيست...
بلكه صدايي است كه مي‌گويد: بيدار شو!
...
بهترينم!
ما به دنيا مي‌آييم تا روزي در غربتهايمان بميريم...
ولي عشق! مي‌تواند ما را در زيباترين مرگ، رهايي بخشد...
بگذار از درسهاي زندگي،
هولناكهايش را نيز تجربه كنيم...
...
.ما عشق را از بهشت به زمين آورده‌ايم
هيوا مسيح

0 Comment: