Free Copy From This Blog -all Object-

کپی برداری از عکسها و مطلاب آزاد است
بر روی عکسها کلیک کنید تا در اندازه واقعی ببینید

Saturday, May 3, 2008

عجب

عجب سگی است
با چشم‌های درشت و سیاه
دمش را ببین
دندان‌های سفید و درشتش را

امروز روز تو بود
تو نبودی مرا گرفت
جای دندان‌هایش هست، می‌ماند
مانده است هر وقت بیایی

عجب نیستی

همیشه پارس می‌کند
گاهی می‌گیرد
جای دندان‌هایش را ببین، رد پاهایش را
عجب سگی است
مرا و سنگ‌ها و دریاها را
و رودخانه‌ها و پرندگان را گرفته
گرفته تمام این اتاق و تمامی ساعت‌ها را
عجب سگی است دلتنگی

امروز روز تو نبودی بود
شهرام رفیع‌زاده

0 Comment: