Free Copy From This Blog -all Object-

کپی برداری از عکسها و مطلاب آزاد است
بر روی عکسها کلیک کنید تا در اندازه واقعی ببینید

Wednesday, April 30, 2008

نام تو

نام تو را باد نمي‌برد
نام تو را باران نمي‌برد
و من، تنها نام تو را می‌دانم
گفتند: اسمش چيست ؟
گفتم: تو
گفتند: اين كه نشد
تو را صدا مي‌زدم
تمام گلها جوابم مي‌دادند
نام يك‌يك آنها مگر تو نيست؟
گفتند: ديگر چه؟
گفتم: من فقط اسمش را مي‌دانم
گفتند: اين كه نشد
تو را صدا زده‌ام
تمام گلها برگشته‌اند
من هنوز تنها نام تو را مي‌دانم
گفتند: كجاست؟
گفتم: در يكي از همين روزها
گفتند: اين كه نشد
تو را صدا مي‌زنم
تمام گلها جوابم مي‌كنند
نام كداميك آنها تو نبود؟
مگر باد كه مي‌باريد نام تو را بريده است؟

0 Comment: