Free Copy From This Blog -all Object-

کپی برداری از عکسها و مطلاب آزاد است
بر روی عکسها کلیک کنید تا در اندازه واقعی ببینید

Tuesday, April 29, 2008

تو را من نامیدم

تو را ناميدم: اندوه، زانو زدن، باران شبانه، مرگ روزانه‌ي دوستي‌ها.
تو را ناميدم: شهوت، ناخن‌هاي خزنده و فرياد شوق...
تو را ناميدم: شادي، درخت، مرغ نوروزي.
تو را ناميدم: محبت، طنين زنگ‌هاي خنده ،شمع‌هاي شفقت...
تو را ناميدم: قربانگاه، تبر، خاموشي برق‌زده.
تو را ناميدم: کوچ، مگسان بيشه‌ها و گل‌هاي نيمه پژمرده.
تو را ناميدم: مناره و دريا، زورق و توفان.
تو را ناميدم: نفرين، بيگانگي و خيانت.
تو را ناميدم: دهشت و وفاي دردآلود.
تو را ناميدم: عاشق سرسخت.
تو را من
ناميدم.

0 Comment: