Free Copy From This Blog -all Object-

کپی برداری از عکسها و مطلاب آزاد است
بر روی عکسها کلیک کنید تا در اندازه واقعی ببینید

Wednesday, September 17, 2008

رباعی عمرخیام نیشابوری khaiiam neishabooriای دل چو زمانه می‌کند غمناکت
ناگه برود ز تن روان پاکت
بر سبزه نشین و خوش بزی روزی چند
زان پیش که سبزه بر دمد از خاکت


شعر : خیام نیشابوری
خط : رضا شیخ محمدی
تذهیب : الناز ارجی

0 Comment: