Free Copy From This Blog -all Object-

کپی برداری از عکسها و مطلاب آزاد است
بر روی عکسها کلیک کنید تا در اندازه واقعی ببینید

Wednesday, September 17, 2008

دلم باغ خشک است و تو در تلاشی
هرس می‌کنی، می‌بُری، می‌تراشی

دعا می‌کند گرچه هر شاخه در دل
از این سعی بیهوده خسته نباشی

بهشتی که شدّاد هم آرزو کرد
نخواهد شد این باغ ِ رو به تلاشی

بسوزان و خاکسترم کن که دیگر
نمک روی این زخم کهنه نپاشی

*
خوشا شاخ شمشاد قدقامتت یار!

که سر خم نکرده‌ست با هر خراشی

تو از متن احساس من باخبر باش
که من دیده‌ام عشق دارد حواشی

نباشی دلم باغ خشک‌ست اما
تو باشی....

تو باشی.........

تو باشی..................

تو باشی.............................

مژگان عباسلو

0 Comment: