Free Copy From This Blog -all Object-

کپی برداری از عکسها و مطلاب آزاد است
بر روی عکسها کلیک کنید تا در اندازه واقعی ببینید

Sunday, August 3, 2008

بسته پستی

يک بسته‌ي پستي‌ام
آدرس فرستنده و گيرنده‌ام پاک شده ‌است
از اين سو به آن سو
مردم کمي نگاهم مي‌کنند
شانه بالا مي‌اندازند
سپاسگزاري مي‌کنم
آهسته برمي‌گردم

مادر هميشه مي‌گويد
هنگام تولد
روي پيشاني‌ من نوشته بود:

!با احتياط
شکستني‌ست

0 Comment: