Free Copy From This Blog -all Object-

کپی برداری از عکسها و مطلاب آزاد است
بر روی عکسها کلیک کنید تا در اندازه واقعی ببینید

Saturday, August 2, 2008

نگاه کن!
هنوز لاک‌پشت‌ها از صدای چنگ خدايان می‌ترسند
هنوز خواب نجات‌دهنده را می‌بينند
و هنوز قدم‌های کوچکشان نقشی محتاط بر ماسه‌ها می‌کشد...
هنوز نمی‌دانند
قهرمانان بازاری‌اند
پيامبران فرسوده
هيچ معجزه‌ای نيست
مگر عشق

شکوه میرزادگی

0 Comment: