Free Copy From This Blog -all Object-

کپی برداری از عکسها و مطلاب آزاد است
بر روی عکسها کلیک کنید تا در اندازه واقعی ببینید

Sunday, May 18, 2008

نام من را تو به فرياد بگو

آن لحظه كه چشمانت را
مي‌گشايي و مي‌تاباني
قلب من مي‌بخشد
همه آواي تپش‌هايش را
به تپش‌هاي تو سبز
قلب من هر تپشش،
از سبزي توست.

آن لحظه كه لب‌هايت را مي‌گشايي
و به من مي بخشي،
همه‌ي لبخند و نفسهايت،
آه آن زمان زندگي من از توست.

اي روشني ماه از تو
اي خود ماه همه شبهايم
هيچ مي‌دانستي
بوسه‌هايت نفسم مي‌بخشد
و صدايت...

نام من را تو به آواز بخوان
نام من را تو به فرياد بگو...

0 Comment: