Free Copy From This Blog -all Object-

کپی برداری از عکسها و مطلاب آزاد است
بر روی عکسها کلیک کنید تا در اندازه واقعی ببینید

Thursday, May 8, 2008

تا تلاقي خطوط موازي، به انتظارت خواهم نشست

از كجا آمده بودي.
اين چنين آرام آرام
از كنار آخرين پنجره كه از آن ميگذشتم.
خسته خسته راه رفته بودم.
تنهايي‌ام در امتداد دستهايت بزرگتر خواهد شد.
من اينجا
تا تلاقي تمام خطوط موازي،
تا پر شدن صداي قلبم
به انتظارت خواهم ايستاد.

زنده‌یاد مریم تاجیک

0 Comment: