Free Copy From This Blog -all Object-

کپی برداری از عکسها و مطلاب آزاد است
بر روی عکسها کلیک کنید تا در اندازه واقعی ببینید

Wednesday, March 19, 2008

كوچ بنفشه‌ها

در روزهاي آخر اسفند،
كوچ بنفشه‌هاي مهاجر،
زيباست.

در نيمروز روشن اسفند،
وقتي بنفشه‌ها را از سايه‌هاي سرد،
در اطلس شميم بهاران،
با خاك و ريشه
- ميهن سيّارشان -
در جعبه‌هاي كوچك چوبي،
در گوشه‌ي خيابان، مي‌آورند:
جوي هزار زمزمه در من،
مي‌جوشد:
اي كاش...
اي كاش آدمي وطنش را
مثل بنفشه‌ها
(در جعبه‌هاي‌ خاك)
يك روز مي‌توانست،
همراه خويشتن ببرد هر كجا كه خواست.
در روشناي باران، در آفتاب پاك.

محمدرضا شفيعي كدكني

0 Comment: