Free Copy From This Blog -all Object-

کپی برداری از عکسها و مطلاب آزاد است
بر روی عکسها کلیک کنید تا در اندازه واقعی ببینید

Saturday, December 6, 2008

سپیدانه

در تنم، گردشگري‌ست
که سير نمي‌شود از
سياحتم!
من اما، متروکه‌ام
امامزاده‌اي هستم
که چندي‌ست
به نسبش شک کرده است

حديث لزرغلامي

0 Comment: