Free Copy From This Blog -all Object-

کپی برداری از عکسها و مطلاب آزاد است
بر روی عکسها کلیک کنید تا در اندازه واقعی ببینید

Saturday, February 2, 2008

Holly Places Islamic (pictures)

مکان های مختلف زیارتی در عربستان و سوریه و کشورهای عربی

مسجد شجره
مسجد شجره
مسجد شجره مسلمانان
چادر های ارامنه
عکس از چادرهای عرفات
چادرهای ارامنه
چادرهای ارامنه
جبل الرحمت


عکس از سوریه


Syria Pictures

عکسهایی از زیارتگاه های سوریه

عکسهایی از زیارتگاههای سوریه


سوریه

Syria Islamic photo

0 Comment: