Free Copy From This Blog -all Object-

کپی برداری از عکسها و مطلاب آزاد است
بر روی عکسها کلیک کنید تا در اندازه واقعی ببینید

Wednesday, October 22, 2008

پاييز مهربان

آوازهاي رنگي خود را ز سر بخوان!
با برگ‌هاي قهوه‌اي و سرخ و زرد خويش
نقش هزار پرده‌اي از يادها بکش...
لختي درنگ کن!
از سطر سطر دفتر يادم عبور کن!
با من کتاب خاطره‌ها را مرور کن!
تو يادگار عمر به تاراج رفته‌اي
در روزهاي خاطره‌انگيزت
پيچيده عطر کودکي و نو جواني‌ام
من دکمه‌هاي لباسم را
با دستهاي مهر تو مي‌بندم
در کوچه‌هاي خاطره‌انگيزت
دنبال عمر گمشده مي‌گردم
گلدان شمعداني و ياسم را
با قطره‌هاي مهر تو
آب مي‌دهم
با من بمان!
با من بخوان!

0 Comment: