Free Copy From This Blog -all Object-

کپی برداری از عکسها و مطلاب آزاد است
بر روی عکسها کلیک کنید تا در اندازه واقعی ببینید

Thursday, October 16, 2008

بی‌دلیل

تنها بادی که وزيد می‌دانست
که چقدر دلم تنگ شده است
که چقدر دلم می‌خواهد
سرم را روی شانه‌های باران می‌گذاشتم
و گريه می‌کردم

پاييز شده است
و دوست داشتن تو
ديگر دليل نمی‌خواهد

0 Comment: