Free Copy From This Blog -all Object-

کپی برداری از عکسها و مطلاب آزاد است
بر روی عکسها کلیک کنید تا در اندازه واقعی ببینید

Saturday, September 27, 2008

عبور از قلمرو ممنوع

شب‌های پائیز
که برگ‌های معلق
در ماهتاب
شنا می‌کردند
من آسمان را
به تماشا می‌نشستم
دلم می‌خواست چندان عدد یاد بگیرم
تا همه ستاره‌ها را
شماره کنم
امروز دریافته‌ام
که نباید چیزهایی را شماره کرد
که هرگز یکی‌شان
از آن من
نبوده است
گویا سرنوشت مرا
در دورترین ستاره‌ها معلوم کرده‌اند
آیا انسان را به ستاره فروخته‌اند
یک شب از آسمان نگاه تو
بالا می‌روم
و همه ستاره‌ها را
به دریا می‌ریزم
تا ماهیان دیوانه را
به شام دعوت کنم
آنگاه سرنوشت سیاهان را
بر برگ‌های سپیدار
خواهم نوشت
از پشت میله‌ها
آسمان چندان کوچک است
که هر زندانی
منجی ست
دیگر برای شمارش ستاره
اعداد سه رقمی را
نیازی نیست
کیومرث منشی‌زاده

0 Comment: