Free Copy From This Blog -all Object-

کپی برداری از عکسها و مطلاب آزاد است
بر روی عکسها کلیک کنید تا در اندازه واقعی ببینید

Friday, September 12, 2008

کوچکترين فرد

آنقدر دوستت دارم
که دست‌هايم از پشت
به هم برسند؛
ای کوچکترين فرد خانواده‌ی ارتباط من!
بگذار خنده‌های بيرون
ما را بترساند؛
اينجا
تنها صدايی که می‌آيد
نوازش است.

سپیده جدیری

0 Comment: