Free Copy From This Blog -all Object-

کپی برداری از عکسها و مطلاب آزاد است
بر روی عکسها کلیک کنید تا در اندازه واقعی ببینید

Wednesday, September 3, 2008

مي‌خواهم عاشق شوم

1
مي‌خواهم عاشق شوم...
تا شايد دنيا را به پرتقالي بدل كنم
و خورشيد را
به فانوسي از برنز...

مي‌خواهم عاشق شوم...
تا پايان بخشم
پليس‌ها را... مرزها را... پرچم‌ها را
زبان‌ها را... رنگ‌ها را... نژادها را.

آرزو دارم، دلبندم، بتوانم دنيا را
يك روز، تنها يك روز در دست داشته باشم
تا شايد بتوانم بنيان گذارم
جمهوري احساس را.

2
مي‌خواهم عاشق شوم...
تا، عزيزم، دنيا را دگرگون کنم...
بعد پنجم به آن ببخشم...
و زنان را بدل كنم به باغ نعناع...
مي‌خواهم ملودي درختان... باران‌ها... و ما‌ه‌ها را بسازم.

3
مي‌خواهم عاشق شوم... عزيزم
تا عاشقان را شايد از قفس‌ها
و سینه‌ها را از تيغ خنجر فئودال‌ها رها سازم.

نزار قباني

0 Comment: