Free Copy From This Blog -all Object-

کپی برداری از عکسها و مطلاب آزاد است
بر روی عکسها کلیک کنید تا در اندازه واقعی ببینید

Friday, August 22, 2008

اگر به يادم بياوری...

اگر به يادم بياوري گهگاه
هنوز همانم كه برايت باران مي‌شدم،
تا نخشكد ريشه‌ي دوستي‌هايت
و تا نميرد از تشنگي شعرهايم
من هنوز هم اگر به يادم بياوري گهگاه
هماني‌ام كه بارها و بارها مي‌ميرم و مي‌سازم
تا عاشقانه‌تر بنويسم برایت...
من سالهاست كه همين جاي دنيا مانده‌ام
تو تنها كافي‌ست مرا
گهگاهي به يادم بياوري!

0 Comment: