Free Copy From This Blog -all Object-

کپی برداری از عکسها و مطلاب آزاد است
بر روی عکسها کلیک کنید تا در اندازه واقعی ببینید

Tuesday, July 8, 2008

تلخ ماندم، تلخ
مثل زهري که چکيده از شب ظلماني شهر
مثل اندوه تو
مثل گل سرخ
که به دست طوفان
پرپر شد
تلخ ماندم، تلخ
مثل عصري غمگين
که تو را بر حاشيه‌اش پيدا کردم
و زمين را
توپ گردان
پرت کردم به دل ظلمت
تلخ ماندم، تلخ
ديوار از پنجره سر بيرون کرد
از دهانش
بوي خون مي‌آمد

خسرو گلسرخي

0 Comment: