Free Copy From This Blog -all Object-

کپی برداری از عکسها و مطلاب آزاد است
بر روی عکسها کلیک کنید تا در اندازه واقعی ببینید

Monday, July 7, 2008

بوها که دروغ نمي گويند
حتا اگر تمام شب
باران باريده باشد
حتا اگر تمام شب نوشيده باشم
سياه مست
چشم به راه تو
نشسته باشم.
بوي تو که يادم نمي‌رود
- همسايه‌ها اگر خواب باشند
شعرها اگر کثيف شده باشند
تو اگر زير دوش آواز خوانده باشي
تمام شب،
باز
مي‌گويم اين بوي تو نيست
اين که چسبيده اين طور زير گردنت
و پاک نمي‌شود
بعد از اين همه سال!
نه بوها دروغ مي‌گويند و
نه زخم‌ها خوب مي‌شوند
وقتي يک نفر هي ايستاده باشد
توي خاطراتت
با موهاي چتري
و راست راست
دروغکي
بگويد
دست‌هايت چه داغ است
پسرک ِ خوش صداي بي چتر
زير اين باران.

خاطره‌ها که دروغ نمي‌گويند.

عليرضا معتمدي

0 Comment: