Free Copy From This Blog -all Object-

کپی برداری از عکسها و مطلاب آزاد است
بر روی عکسها کلیک کنید تا در اندازه واقعی ببینید

Friday, April 11, 2008

سیب

سيبي که در نگاه تو مي‌چرخد
آدم را وسوسه مي‌کند

بيا از اين جهنم فرار کنيم!
اندازه‌ي همين يکي دو سطر فرصت داريم
از تيررس نگاه اين فرشته‌ها که دور شويم
بهشت که نه
نيمکتي را به تو نشان خواهم داد
که مثل يک گناه تازه
وسوسه‌انگيز است

بايد شتاب کنيم
اما تو،... بايد مواظب موهايت هم باشي
شاخههاي اين درختان کنار خيابان
گيره از موي دختران مي‌ربايند
باد هم که نباشد
براي پريشاني اين شهر
هزار بهانه پيدا مي شود
حيف است سيب را نچيده بميريم!

حافظ موسوي

0 Comment: