Free Copy From This Blog -all Object-

کپی برداری از عکسها و مطلاب آزاد است
بر روی عکسها کلیک کنید تا در اندازه واقعی ببینید

Saturday, April 5, 2008

دوستت دارم

اگر نتوانم با تو قهوه بنوشم
پس قهوه‌خانه‌ها به چه درد مي‌خورند؟!
اگر نتوانم با تو بي‌آنکه هدفي داشته باشيم
راه بروم،
پس خيابان‌ها به چه درد مي‌خورند؟!
اگر نتوانم نام تو را
بي آنکه بترسم
مزه‌‌ مزه کنم،
پس زبان‌ها به چه درد مي‌خورند؟!
اگر نتوانم فرياد بزنم دوستت دارم،
پس دهانم به چه درد مي‌خورد؟

سعاد الصباح

0 Comment: