Free Copy From This Blog -all Object-

کپی برداری از عکسها و مطلاب آزاد است
بر روی عکسها کلیک کنید تا در اندازه واقعی ببینید

Saturday, February 2, 2008

چت کردن در ایرانسل (رایگان) امکان جدید ایرانسل

SMS Chat Zone ابزاري است کاملأ رايگان و مجاني که به وسيله آن ميتوانيد يک ابزار چت کامل را از طريق SMS Chat روي گوشي خود داشته باشيد. توسط SMS Chat Zone شما ميتوانيد با دوستان خود که ايرانسل دارند چت کنيد ، دوستان جديدي را جستجو و پيدا کنيد ، از اتاق هاي چت استفاده کنيد و در کل يک محيط چت کامل را روي گوشي خود داشته باشيد. همچنين توسط SMS Chat Zone ، شما ميتوانيد پيام ها و آفلاين هاي دريافتي در ياهو مسنجر را هم به صورت SMS روي گوشي خود دريافت کنيد که خود اين موضوع نيز بسيار جالب است! در اين ترفند قصد داريم به معرفي نحوه کامل استفاده از SMS Chat Zone به طور کامل بپردازيم.

منبع :irancellفعال سازي


براي فعال سازي ابتدا بايد پيام کوتاهي با متن Go براي شماره 8383 ارسال نماييد.
سپس پيام کوتاهي با متن زير به عنوان خوشامد گويي دريافت مي نماييد :-Welcome To ChatZone!REPLY with!FF to make-a-friend!CC to enter chat rooms

ثبت نام
براي ثبت نام در اين سرويس ابتدا بايد نام ، سن ، جنسيت و محل اقامت تان را به شماره 8383 با فرمت زير ارسال کنيد:

[R [name][age][s--e--x][locationLocation = محل زندگي ، S--e--x = جنس ، Age = سن ، Name = نام

مثال:


R Nima 21 M Teh

ليست فرمان ها


با تايپ متن CL و ارسال به شماره 8383 مي توانيد کل ليست فرمان هاي موجود در سيستم را از طريق دو پيام کوتاه دريافت کنيد.

جستجوي دوستان
براي پيدا کردن دوستان جديد مي توانيد فرمان S را به همراه سن و جنسيت و مکان به شماره 8383 ارسال کنيد.
[S [name][age][s--e--x][locationمثال :

S Sahar 24 F Tehran

مشاهده کاربران آنلاين
با ارسال فرمانهاي زير به شماره 8383 مي توانيد تعداد کاربران آنلاين را ببينيد.تعداد دوستان حاضر : FA
تعداد دوستان حاضر در محيط چت سايت FM : MSN
تعداد دوستان حاضر در محيط چت سايت FY : Yahoo
تعداد دوستان حاضر در محيط چت سايت FI : ICQ
تعداد دوستان حاضر در محيط کلي چت : FC

ورود به محيط چت
با ارسال فرمانهاي Y , M & I به همراه نام کاربري و رمز ورود به شماره 8383 مي توانيد به محيط چت سايتهاي زير وارد شويد.
* ورود به محيط چت سايت Yahoo( ارسال متن زير به شماره 8383 )Y-Yahoo


* ورود به محيط چت سايت MSN ( ارسال متن زير به شماره 8383 )M-MSN


* ورود به محيط چت سايت ICQ( ارسال متن زير به شماره 8383 )I -ICQ


مثال:

**** Y Nima

اضافه کردن افراد به ليست

براي اضافه کردن افراد به ليست مي توانيد از فرمان A استفاده کنيد.

[A [Contact’s nameبراي اضافه کردن دوست به ليست شبکه هاي خارجي مي توان با ارسال پيام به شماره 8383 از فرمانهاي زير استفاده کرد:

اضافه کردن دوست به ليست دوستان سايت AY : Yahooاضافه کردن دوست به ليست دوستان سايت AM : MSNاضافه کردن دوست به ليست دوستان سايت AI : ICQمثال :

AY Sahar

دريافت مشخصات
با ارسال حرف G به شماره 8383 مي توانيد مشخصاتي را که ثبت نام کرده بوديد دريافت کنيد.

-G

به روز رساني مشخصات
براي بروز رساني کردن اطلاعات شخصي و تغيير آيتمهاي ثبت نامي (ترفندستان) مي توانيد با ارسال اين پيام به شماره 8383 مشخصاتي را که ثبت نام کرده بوديد بروز رساني کنيد.

[U [new name][new age][new s--e--x][new locationغير فعال کردن شخص
با ارسال اين پيام به شماره 8383 مي توانيد دسترسي و دريافت پيامهاي مربوط به شخص مورد نظر را مسدود کنيد.
[B [Friend’s contact number
مثال:
B 98935360***9


براي خارج کردن نام کسي از حالت مسدود مي توان از دستور UB استفاده کرد.
UB 98935360***9حذف اعضا
با ارسال اين پيام به شماره 8383 مي توانيد دوستان خود را از ليست حذف کنيد.
[D [Friend’s contact number


مثال:
D 98935360***9
خروج از محيط چت
با ارسال اين پيام به شماره 8383 مي توانيد از محيط چت سايتهاي مختلف خارج شويد.

خروج از محيط چت سايت EY : Yahooخروج از محيط چت سايت EM : MSNخروج از محيط چت سايت EI : ICQخروج کلي از محيط چت : EAراهنما
با ارسال فرمان H – Help به شماره 8383 دو پيام دريافت خواهيد کرد که در مورد نحوه دريافت راهنما براي هر قسمت شما را راهنمايي مي کند

0 Comment: