Free Copy From This Blog -all Object-

کپی برداری از عکسها و مطلاب آزاد است
بر روی عکسها کلیک کنید تا در اندازه واقعی ببینید

Thursday, March 27, 2008

وطن

بعد از آن همه سرگرداني
روي وجب به وجب خاک
بعد از آن همه جستجو روي نقشه‌هاي جهان
دانستم
دستان توست وطنِ من
قدسي قاضي‌نور

0 Comment: