Free Copy From This Blog -all Object-

کپی برداری از عکسها و مطلاب آزاد است
بر روی عکسها کلیک کنید تا در اندازه واقعی ببینید

Sunday, March 23, 2008

آفرینش

همه‌ي دين‌ها از طريق ارث به ما مي‌رسند
مگر عشق
زيرا عشق، تنها ديني‌ست
که پيامبرانش را خود
مي‌آفريند

سعاد الصباح، ترجمه‌ وحيد اميري

0 Comment: