Free Copy From This Blog -all Object-

کپی برداری از عکسها و مطلاب آزاد است
بر روی عکسها کلیک کنید تا در اندازه واقعی ببینید

Saturday, March 22, 2008

نام من عشق است آیا می‌شناسیدم؟

نام من عشق است آیا می‌شناسیدم؟
زخمی‌ام زخمی سراپا می‌شناسیدم؟

با شما طی کرده‌ام راه درازی را
خسته هستم خسته آیا می‌شناسیدم؟

راه ششصد ساله از دفتر حافظ
تا غزل‌های شما آیا می‌شناسیدم

این زمانم گر چه ابره تیره پوشیده است
من همان خورشیدم آیا می‌شناسیدم؟

پای رهوارش شکسته سنگ دهر
اینک این افتاده از پا را می‌شناسیدم؟

می‌شناسد چشمهایم چهره‌هاتان را
همچنانی که شماها می‌شناسیدم

این چنین بیگانه از من رو مگردانید
در مبندیدم به حاشا می‌شناسیدم؟

من همان دریایتان ای رهروان عشق
رودهای روح دریا می‌شناسیدم

اصل من بودم بهانه بود فرعی بود
عشق قیس و حسن لیلا می‌شناسیدم

در کفه فرهاد تیغ من نهادم من
من بریدم بیستون را می‌شناسیدم؟

مسخ کرده چهره‌ام را گر چه در این ایام
با همین دیدار حتی می‌شناسیدم؟

من همانم آشنای سالهای دور
رفته‌ام از یادتان یا می‌شناسیدم؟

حسین منزوی

0 Comment: