Free Copy From This Blog -all Object-

کپی برداری از عکسها و مطلاب آزاد است
بر روی عکسها کلیک کنید تا در اندازه واقعی ببینید

Tuesday, February 19, 2008

Baby photo
1 Comment:

ترنم said...

نمي دانم ... نمي دانم
شايد در کوچه پس کوچه هاي مهرباني، در خيابان تنهايي، هنگام عبور از جلوي گل فروشي، بتوانم نگاهت را پيدا کنم
نمي دانم ... نمي دانم
شايد در ميان عکس هاي آلبوم، يا در ميان لانه پرندگان، يا در نگاه معصومانه گنجشک، بتوانم تو را پيدا کنم
نمي دانم ...
شايد در کوچه بهار، هنگام تماشاي پاييز، وقت عبور پرستو، بتوانم عشقم را تماشا کنم
نمي دانم ...
شايد هنوز در خيال خود بتوانم تو را با دسته گلي زيبا، در کنار گل شمعداني، در آغوش مهرباني، با يک سبد لبخند پيدا کنم،
پيدايت کنم و بگويم دوستت دارم.
.
.
.
مرسی از این همه زحمت، بسیار زیباست و عالی‌