Free Copy From This Blog -all Object-

کپی برداری از عکسها و مطلاب آزاد است
بر روی عکسها کلیک کنید تا در اندازه واقعی ببینید

Monday, August 17, 2009

مرگ

اگر مرا دوست نداشته باشی

دراز می‌کشم و می‌میرم

مرگ نه سفری بی ‌بازگشت است

و نه ناگهان محو شدن

مرگ دوست ‌نداشتن توست

درست آن موقع که باید دوست بداری


رسول یونان

0 Comment: