Free Copy From This Blog -all Object-

کپی برداری از عکسها و مطلاب آزاد است
بر روی عکسها کلیک کنید تا در اندازه واقعی ببینید

Wednesday, November 26, 2008

به دیدنم نیا...

اصلا به دیدنم نیا
دوستت دارم را توی گل های سرخ نگذار
برایم نیار
اصلا به من
به ویلای خنده داری در جنوب
فکر نکن
سردرد نگیر
عصبی نشو
اصلاً زنگ در
تلفن
خواب
خیال
خلوت مرا نزن
این قدر نمک روی زخم من نپاش...

با این همه
روزی اگر کنار بیراهه‌ای عجیب حتی
پیدایم کردی
چیزی نگو
تعجب نکن
حتماً به دنبال تو آمده بود

روجا چمنکار

0 Comment: