Free Copy From This Blog -all Object-

کپی برداری از عکسها و مطلاب آزاد است
بر روی عکسها کلیک کنید تا در اندازه واقعی ببینید

Saturday, November 22, 2008

بيهوده

تو نيستي
اين باران بيهوده مي‌بارد
ما خيس نخواهيم شد...
بيهوده اين رودخانه بزرگ
موج برمي دارد و مي‌درخشد
ما بر ساحل آن نخواهيم نشست...
جاده‌ها که امتداد مي‌يابند
بيهوده خود را خسته مي‌کنند
ما با هم در آنها راه نخواهيم رفت...
دلتنگي‌ها، غريبي‌ها هم بيهوده است
ما از هم خيلي فاصله داريم
نخواهيم گریست...
بيهوده تو را دوست دارم...
بيهوده زندگي مي‌کنم
اين زندگي را قسمت نخواهيم کرد

کتاب «شعرهاي عزيز نسين»
ترجمه: رسول يونان

0 Comment: