Free Copy From This Blog -all Object-

کپی برداری از عکسها و مطلاب آزاد است
بر روی عکسها کلیک کنید تا در اندازه واقعی ببینید

Friday, September 26, 2008

بر‌آنم كه تمام خورشيدها را
چون شكوفه‌هاي نارنج
بر طر‌ه‌ مويت بنشانم
اما تو
به دورها چشم دوخته‌اي:
از كهكشاني ديگر
و سياره‌اي ديگر
شكوفه‌اي يخين را انتظار مي‌كشي
كه براي چيدنش
مي‌بايد
سفري طولاني بياغازم
و در راه بازگشت
تشنه
بميرم

کسرا عنقايـي

0 Comment: