Free Copy From This Blog -all Object-

کپی برداری از عکسها و مطلاب آزاد است
بر روی عکسها کلیک کنید تا در اندازه واقعی ببینید

Monday, September 22, 2008

نابيناي توام
نزديک‌تر بيا
فقط به خط بريل
مي‌توانم که تو را بخوانم
نزديک‌تر بيا
معني زندگي را بدانم

شمس لنگرودي

0 Comment: