Free Copy From This Blog -all Object-

کپی برداری از عکسها و مطلاب آزاد است
بر روی عکسها کلیک کنید تا در اندازه واقعی ببینید

Sunday, September 21, 2008

و تو نيز
چون آبي بخشنده
به خونِ دلي بدل خواهي شد.
و تو نيز چون تابستان‌ها
که ميوه‌هاي فراوانش را مي‌بلعند و فراموشش مي‌کنند
از خاطره‌ها خواهي رفت
و تو نيز از دغدغه‌ها تهي خواهي شد،
اکنون که رفته‌اي
و نشان قدم‌هايت را
چون تماميِ مردگان
با خود
برده‌اي

شمس لنگرودي

0 Comment: