Free Copy From This Blog -all Object-

کپی برداری از عکسها و مطلاب آزاد است
بر روی عکسها کلیک کنید تا در اندازه واقعی ببینید

Wednesday, August 27, 2008

از عشق امروزمان
براي فردا چيزي كنار بگذار
يك مشت، اندازه يك بوسه
و در خرمن موهايت بپيچ...
و براي روزهاي تيره‌تر
براي روزهايي كه همه عشق را فراموش مي‌كنند،
تو اندكي از عشق را نگه‌دار:
يك مشت، اندازه يك بوسه....

0 Comment: