Free Copy From This Blog -all Object-

کپی برداری از عکسها و مطلاب آزاد است
بر روی عکسها کلیک کنید تا در اندازه واقعی ببینید

Monday, June 23, 2008

به من نگاه كن
درست به چشم‌هايم
مي‌دانم كه تازه از زير چتر برگشته‌اي
مي‌دانم كه وقت نمي‌كني دلت برايم تنگ شود
ولي من از دلتنگي تمام وقت‌ها برگشته‌ام...

هيوا مسيح

0 Comment: