Free Copy From This Blog -all Object-

کپی برداری از عکسها و مطلاب آزاد است
بر روی عکسها کلیک کنید تا در اندازه واقعی ببینید

Wednesday, June 25, 2008

من آنجا هستم
در آسمان‌ها، جايي که مي‌نگري
ستاره ستاره

من آنجا هستم
جايي که قدم مي‌زني
تنهاي تنها

من آنجا هستم
جايي که مي‌خوابي، در کنارت
بي حرکت

من آنجا هستم
جايي که عاشق شدي و عاشقت شدم
بي دروغ

من آنجا هستم
کشته شده، غرقه به خون
بي جان

من آنجا هستم
زير يک سنگ قبر
بي کس

من آنجا هستم
آنجا
بي تو...

اميد ياشار اغوزجان

0 Comment: