Free Copy From This Blog -all Object-

کپی برداری از عکسها و مطلاب آزاد است
بر روی عکسها کلیک کنید تا در اندازه واقعی ببینید

Monday, May 26, 2008

از اين جا
تا جايي كه تويي
قدم نمي‌رسد
دست دراز مي‌كنم
چيزي مي نويسم
دريايي
دلي
قابي
غمي
از بي نشان
تا نشاني كه تويي
مرهم نمي‌رسد
در اين جا و اين دَم
رونقي نيست
عطشناك آنم
آن دَم نمي‌رسد...

محمدرضا عبدالملکيان

0 Comment: