Free Copy From This Blog -all Object-

کپی برداری از عکسها و مطلاب آزاد است
بر روی عکسها کلیک کنید تا در اندازه واقعی ببینید

Monday, March 24, 2008

از اين دريا
چگونه مي‌توان گذشت
كه كوه مغناطيس
ميخ از كشتي‌هامان مي‌ربايد
و بند از بند مي‌گشايد
با تخته پاره‌اي در آغوش

آواره‌ی آب‌هاي عالم شده‌ايم

عمران صلاحی

0 Comment: