Free Copy From This Blog -all Object-

کپی برداری از عکسها و مطلاب آزاد است
بر روی عکسها کلیک کنید تا در اندازه واقعی ببینید

Sunday, March 9, 2008

در تو چون روح تو گم می شوم، آری پس از این
تا مرا مثل خودت، دوست بداری پس از این

همه گفتند که عاشق نشو! حالا که شدی
باید این مرحله را تاب بیاری پس از این

بهترین کار، همین است که تو نیز چو من
همه را با خودشان، وابگذاری پس از این

دوست دارم، همه ی عاشقی ات را دربست
مثل یک راز، به دستم بسپاری پس از این

دست من رو شده و خال مرا هم خواندی
پس، مرا باخته باید بشماری پس از این

پیش از آنی که من و تو، سفر از خویش کنیم
عهد کن، باز مرا دوست بداری پس از این

سهیل محمودی

0 Comment: